, pefron dofinansowanie na zakup komputera 

pefron dofinansowanie na zakup komputera

herbata

Temat: PFRON - Gegaz 2003 i Komputer dla Homera
PFRON opublikował na swojej stronie terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji dwóch programów: Pegaz 2003 i Komputer dla Homera. Wszyscy zainteresowani programem Pegaz 2003 mogą składać do oddziałów PFRON ... lutego do 14 marca 2008 roku - w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Komputer dla Homera 2003, można składać w oddziałach PFRON w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2008 roku - na program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących. Źródło: www.pfron.org.pl
Źródło: zielonylisc.fora.pl/a/a,44.htmlTemat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
Pegaz 2003 i Komputer dla Homera PFRON opublikował na swojej stronie terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji dwóch programów: Pegaz 2003 i Komputer dla Homera. Wszyscy zainteresowani programem Pegaz 2003 mogą składać do oddziałów PFRON wnioski w terminach: 1. Od 1 kwietnia do 16 maja 2008 roku - w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się. 2. Od 1 lutego do 14 marca 2008 roku - w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Komputer dla Homera 2003, można składać w oddziałach PFRON w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2008 roku - na program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących. źródło: www.pfron.org.pl
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Dofinansowania, ulgi podatkowe, pomoc materialna ...
to też dofinansował nam PFRON. Pozdrawiam Magda.
Źródło: forum.prader-willi.pl/viewtopic.php?t=97


Temat: Dofinansowanie z PFRON- u
Piszecie o dofinansowaniu do zakupu komputera, fotelika itd. W PCPR w moim rejonie dowiedziałam sie ,że można się starać o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: 1) rowerek stacjonarny, 2) rowerek trójkołowy(dla...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1695


Temat: Wymiana laptopa.
Mam takie pytanie: dostałem dofinansowanie z PFRON do zakupu komputera. Zakup z dofinansowaniem polega na tym ze idę do sklepu i kupuje komputer i w sklepie zostaje on odłożony dla mnie. Wpłacam 10% ceny a resztę przelewem płaci PFRON. Do czasu aż PFRON przeleje pieniądze komputer leży odłożony dla mnie w sklepie. Ale przejdę do meritum sprawy: komputer który jest dla mnie...
Źródło: forum.karen.com.pl/viewtopic.php?t=7511


Temat: Zakładanie firmy...
[OT] do CrashXT Osoba niewidoma może ubiegac sie o dofinansowanie z PFRONu na zakup kompa i oprogramowania. Poszukaj w necie informacji o programie "Komputer dla HOMERA".
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=30876


Temat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
Złóż wniosek!!! PFRON zbiera wnioski do „Pegaza”, „Homera” i „Pitagorasa” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programów „Pegaz 2003”, „Komputer dla Homera” i „Pitagoras 2007”. Wprawdzie PFRON zrezygnował w tym roku z realizacji programu „Sprawny dojazd”, ale osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu specjalistycznego oprzyrządowania umożliwiającego prowadzenie samochodu lub podróż nim. Taką formę wsparcia oferuje rozszerzony program „Pegaz 2003”. W ramach tego projektu można też otrzymać pomoc finansową na uzyskanie prawa jazdy kategorii B, zakup sprzętu komputerowego oraz wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Wnioski o taką formę wsparcia przyjmowane są w oddziałach PFRON do 5 czerwca. Z kolei do 30 listopada można wnioskować o dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego już wózka elektrycznego. 5 czerwca to również data zamknięcia naboru wniosków do programu „Komputer dla Homera” skierowanego do osób niewidomych i niedowidzących. Program umożliwia zakup podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego i programowania ... zniesienie kryterium dochodowego oraz wprowadzenie stałej kwoty dofinansowania. Został też zlikwidowany zapis umożliwiający dofinansowanie podstawowego sprzętu elektronicznego – np. telefonów komórkowych. Wpisano też warunek, który mówi o tym, że wnioskodawca musi być zarejestrować się w Urzędzie Pracy na co najmniej 6 miesięcy przed złożenieniem dokumentów o dofinansowanie. –„Komputer dla Homera” to program celowy, który służy aktywizacji zawodowej, a nie niwelowaniu barier w komunikowaniu się. Jego zadaniem jest wspieranie tych, którzy rejestrują się w Urzędach Pracy i podejmują wysiłek szukania posady - tłumaczy Marta Lempart, dyrektor Wydziału Programowania i Realizacji Zadań PFRON. Do 30 czerwca Fundusz przyjmuje też wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wspomagających słyszenie lub innych pomocnych osobom z uszkodzeniem słuchu – w ramach programu „Pitagoras’ 2007”. W projekcie tym jest również przewidziane dofinansowanie kosztów usług tłumacza migowego. Wnioski o taką formę wsparcia można składać do 31 październikaźródło : niepełnosprawni.pl
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Dofinansowania :]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dla osób zameldowanych poza miastem, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie - dla osób zameldowanych w mieście. Dostałam dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny - 332 zł, ale wszystko zależy ... w zabiegów - z wyjątkiem miejscowości nadmorskich - ci umieją korzystać ze wszystkiego - czyli jednakowa odpłatność dla osoby, ktore jest chora i zdrowej ), można też dotsać dofinansowanie dla opiekuna, ... ośrodka, do którego mogłabym pojechać, do PCPR przyszła osoba, która pytała się o komputer. Więc też się zapytałam, o co, wolno mi. Odpowiedziano mi, że dofinansowanie do zakupu komputera zależy od schorzenia i jest przyznawane osobom, które, np. mają trudności w kontaktach z otoczniem i które to kontakty ten komputer miałby ułatwić (np. dzieci niepełnosprawne ruchowo, z chorobami, które ograniczają osobisty kontakt z równieśnikami itp.) oraz dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, którym zakup komputera mógłby ułatwić znalezienie pracy. Co do samochodu, to kiedyś w PEFRON można było uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na zakup samochodu, dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Już się to dawno skończyło, niestety, ale ogólnie zasady i rogram pomocy dla osób niepełnosprawnych z PEFRON i Miejskich i Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie co...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=1933


Temat: Dofinansowanie do nauki
PFRON przyjmuje wnioski "Student II" i "Uczeń na wsi" źródło - niepełnosprawni.pl Od 10 września do 10 października można składać do PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Student II", a ... w nauce oraz dofinansowanie do kosztów nauki, tzn. czesnego, zakwaterowania – jeśli student uczy się poza miejscem zamieszkania, dojazdów, dostępu do internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, zakupu przedmiotów ułatwiających naukę (np. programy komputerowe, pamięć przenośna USB itp.) i wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Wnioski o dofinansowanie przyznawane z programu "Student II" należy składać w oddziałach PFRON. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę i sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie lub wspólnie z rodziną). Z kolei z programu "Uczeń na wsi ... lub w mieście do 5 tys. mieszkańców oraz posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku nieletnich uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje w tym programie: zakup przedmiotów ułatwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych (także wakacyjne obozy i kolonie) dostęp do internetu (bez zakupu komputerów), kursy doszkalające w zakresie programów nauczania oraz kursy językowe (w niektórych wypadkach – włącznie z kosztami dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą dodatkowo otrzymać dofinansowanie do czesnego, zakwaterowania i dojazdów do szkoły. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia z niepełnosprawnością należy składać w gminie właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie nie może przekroczyć: dla ucznia...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=2419


Temat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
zasady korzystania z poszczególnych realizowanych przez tę instytucję programów przedstawił w Sosnowcu prezes PFRON, Wojciech Skiba. Jak mówił, w tym roku Fundusz będzie wspierał przede wszystkim te programy, które wpływają na ... działań dla osób niepełnosprawnych od lat biernych zawodowo, w efekcie których będą one mogły podjąć pracę. W ramach tych programów będzie również np. możliwość zakupu samochodu w sytuacji, gdy będzie to skuteczny sposób aktywizacji zawodowej - zapowiedział prezes. Przypomniał, że w ubiegłym roku, w ramach sztandarowego programu celowego PFRON "Sprawny dojazd" na dofinansowanie ponad 10 tys. samochodów dla osób z niepełnosprawnością wydano ... tych wniosków, które dotychczas wpłynęły w ramach programu "Sprawny dojazd" to ok. 380 mln zł - Wojciech powiedział Skiba. Sfinansowanie zakupu samochodu dla osób z niepełnosprawnością ma być możliwe w ramach programu "Praca", natomiast w programie "Pegaz" przywrócono możliwość finansowania służącego osobie z niepełnosprawnością oprzyrządowania samochodu. Inne programy PFRON, które w tym roku będą kontynuowane, to m.in. "Komputer dla Homera", "Pitagoras" (bez modułu adresowanego do instytucji kultury), "Student" i "Uczeń na wsi". W tym ostatnim uproszczone zostaną zasady - aby dostać dofinansowanie niepotrzebny będzie stały meldunek na wsi, wystarczy np. czasowy. W służącym likwidacji barier transportowych programie "Pegaz" zachowana zostanie możliwość dopłat do wózków elektrycznych, ale maksymalna kwota dofinansowania będzie obniżona; prezes zdementował jednak pogłoski, że aż o 50 proc. Jednocześnie niestandardowe przypadki mają być rozpatrywane indywidualnie i tu dofinansowania mogą być większe. Procedury związane z uzyskaniem środków mają być skrócone z trzech-czterech miesięcy do jednego-dwóch tygodni. Nabór wniosków w programach celowych ma ruszyć w ... PFRON i zmniejszenie finansowania w niektórych dziedzinach wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów, m.in. ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundusz ma bardziej wspierać rehabilitację zawodową, edukację i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, ... że w ubiegłym roku do samorządów wpłynęło z PFRON ponad mld zł. Na programy związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością pieniędzy jest więcej. Mimo pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, liczba korzystających z takiej formy osób wzrosła o ok. 10 proc. Przedstawiciele PFRON oraz środowisk osób z niepełnosprawnością uczestniczą w seminariach w ramach rozpoczętych 26 marca w Sosnowcu targów rehabilitacji RehMedika. Swoją...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
Zmiany w "Homerze" i "Pegazie"! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o zamknięciu programów „Pegaz 2003” i „Komputer dla Homera 2003” i zastąpieniu ich nowymi - „Pegazem 2010” i „Komputerem ... panie powyżej 60 lat i panowie powyżej 65 lat. Jednak pod warunkiem, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – powiedział Tomasz Leleno, rzecznik PFRON. W najnowszych wersjach programów „Pegaz” i „Komputer dla Homera” wprowadzono również nową zasadę, która przy ocenie wniosków o dofinansowanie daje funduszowi możliwość skorzystania w szczególnych przypadkach z pomocy ekspertów zewnętrznych. Na przykład lekarz orzecznik zostanie poproszony o ocenę faktycznych potrzeb osoby z określonym rodzajem niepełnosprawności, a informatyk – o sprawdzenie, czy specjalistyczny sprzęt komputerowy jest rzeczywiście wnioskodawcy potrzebny. PFRON wycofał się natomiast z powoływania komisji społecznych w ... faktu wcześniejszego uzyskania bądź nieuzyskania pomocy na taki sam cel ze środków PFRON oraz ceny samego przedmiotu. Co więcej, osoby z niepełnosprawnością będą mogły wziąć udział w tych programach nie, jak było dotąd, raz na trzy lata, ale raz na cztery lata. Jak tłumaczy rzecznik PFRON, programy „Pegaz 2003” oraz „Komputer dla Homera 2003” realizowane były przed siedem lat. W tym czasie były wielokrotnie modyfikowane. Ponieważ tegoroczna edycja również wymagała zmian, w tym zastosowania się do zaleceń po audytach wewnętrznych oraz tych skierowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON podjął decyzję wprowadzeniu nowych programów. Istotne jest to, że nie zmieniły się cele obu programów. W ramach „Pegaza 2010” będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania specjalistycznego do samochodu, zakup podstawowego i/lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację oraz pokrycie kosztów utrzymania jego sprawności technicznej (np. zakup części zamiennych, przeglądy, remonty), a ... orzeczenie równoważne. Z kolei celem programu „Komputer dla Homera” jest udzielenie dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich), urządzeń brajlowskich oraz oprogramowania do nich, a także do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu. Adresatami „Komputera dla Homera” są osoby z dysfunkcjami narządu wzroku. - Szacujemy, że w tym roku z programu „Pegaz” skorzysta ok. 4,2 tys. ... realizacji nowych programów. Ich ostateczny kształt - w tym terminy naboru wniosków - zostanie zatwierdzony i podany do wiadomości w kwietniu. Rzecznik PFRON zapewnia, że wszystkie pozytywnie ocenione wnioski zgłoszone do „Pegaza” i „Homera” zostaną na pewno zrealizowane do końca tego roku. Szczegóły ; KOMPUTER DLA HOMERA 2010 oraz PEGAZ 2010 źródło : niepełnosprawni.pl
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Niepełnosprawni
... Kwiecień. Ośrodek jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Pomoc ma zapewnioną do 2007 roku. Jeśli się uda to dofinansowanie zostanie rozłożone na kolejne lat. Jeśli PFRON się wycofa, to...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1164