, Pedagogika krytyczna a Pedagogika społeczna 

Pedagogika krytyczna a Pedagogika społeczna

herbata

Temat: Socjologia wychowania
Ezamin, mamy 26 czerwca na wykladzie A oto zagadnienia: 1.Podstawowe pojęcia: wychowanie, edukacja, pedagogikia, pedagogika społeczna, pedagogia, socjologia wychowania, socjologia edukacji 2.Dziesięciościan edukacji, wymogi, patologie, sposoby radzenia sobie z patologiami 3.Perspektywy socjologiczne a studia nad edukacją (funkcjonalizm, strukturalizm, teoria działania M. Webera, p. interpretacyjne) 4. ideologie edukacyjne konserwatyzm, neokonserwatyzm, liberalizm, neoliberalizm, nurt krytyczny: t. transformacji, t. reprodukcji) 5.Socjalizacja 6.Nierówności społeczne a edukacja...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,333.htmlTemat: Szkoła (scalony).
w czasie silnej depresji , fobii społecznej , chorych jelit i silnych gazów jelitowych które niszczą mi życie do teraz ( ludzie się mnie wstydzą, unikają mnie , nie przyznawaj się ... Po leczeniu psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, leki, terapii grupowej, kiedy troszkę poczułam się lepiej , i po wolontariacie ( z dziećmi) poszłam na inne studia pedagogika nauczanie wczesnoszkolne i przedszkole z nauczaniem angielskiego( bardzo kocham dzieci i chciałam się w ten sposób przeciwstawić mojej fobii która nie jest tak silna jak na początku czyli stan krytyczny gdzie bałam się postawić nogi poza próg...
Źródło: phobiasocialis.fora.pl/a/a,110.html


Temat: Szkoła rzetelnych polityków dziennikarzy
Przez pięć lat nauki na toruńskiej uczelni, najpierw na studiach licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, później na studiach uzupełniających magisterskich na politologii, zdobyłam nie tylko wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, ale też umiejętność wszechstronnego i krytycznego osądu rzeczywistości zarówno społecznej, jak i politycznej. W WSKSiM od wybitnych profesorów po raz pierwszy usłyszałam o niektórych ważnych faktach z historii Polski, poznałam podstawy Katolickiej Nauki Społecznej, filozofii polityki, retoryki, psychologii polityki, socjologii, pedagogiki, marketingu politycznego i bankowości. Uczelnia dała mi jednak znacznie więcej niż potrzebną teorię. Podczas praktyk zdobyłam prawdziwy warsztat dziennikarski. Dzięki ... mi także odkryć w sobie pewne predyspozycje, z których wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Uczelnia pomaga więc również odnaleźć siebie. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej uczy, czym są prawda, dobro,...
Źródło: sprawypolskiiswiata.fora.pl/a/a,18.html


Temat: Pedagogika
I NOTATKA Pedagogika negatywna Twórca terminu: Andreas Gruschka (Niemcy) Twórcy nurtu: badacze i autorzy rozpraw z nurtu „czarnej pedagogiki” i radykalnej antypedagogiki m.in. Allice Miller, Heinrich Kupffer, Wolfgang Hinte, Ekkehard von Braunmuhl, Freerk Huisken, John Holt antypedagogika- jeden z nurtów współczesnej pedagogiki alternatywnej, którego dewizą jest wspierać, a nie wychowywać; demaskując represyjny charakter dotychczasowego systemu edukacji, odrzuca ona wychowanie rozumiane jako świadomy ... myślenie o nich, ignorowanie ich potrzeb, opinii, odczuć. pedagogika negatywna -krytyka teorii i praktyki pedagogicznej oraz pedagogicznej terminologii, jest wprowadzeniem w pedagogikę jako teorię krytyczną; pomimo zainteresowania zmianą praktyki wychowawczej sama nie określa, co bezpośrednio dla konkretnej działalności wychowawczej powinno wynikać z jej krytyk;. jej zadaniem jest odszyfrowywanie w strukturach społecznych kontekstów pedagogicznych wpływów; jest określana jako negatywna ponieważ koncentruje się na krytycznej analizie obiektów pedagogicznej teorii i praktyki pseudowychowanie- wszytsko co przyjmuje sobie zewnętrzne znamiona wychowaia jednoczesnie nim nie będąc czyli pozór wychowania, zakłamane wychowanie, 2 wymiary pseudowychowania: pozytywny (krytyka pseudowych. uwydatnia...
Źródło: filologiapolskakalisz.fora.pl/a/a,91.html


Temat: Festiwal Filmów Praskiej Młodzieży - 5.03, 18.00, kino Praha
chcieli wyrazić swój negatywny stosunek do funkcjonariuszy, ale podczas pracy nieco zmienili zdanie – śmieje się koordynator projektu Tomek Szczepański z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej, zrzeszającej psychologów ulicznych. – Dla...
Źródło: nowapraga.fora.pl/a/a,22.html


Temat: ZALICZENIE
w pedagogice społecznej (pojęcie, rodzaje i typy diagnoz; diagnoza poznawcza i decyzyjna w badaniach i projektowaniu pedagogicznym; rozpoznanie środowiskowe i metodologia diagnozy; etyczne aspekty diagnostyki pedagogicznej) 4. Środowisko lokalne – struktura, funkcje i przemiany (środowisko i pojęcia pokrewne; więzi w środowisku lokalnym; społeczność lokalna miasta i wsi; pedagogiczna aktywność wychowawców nieprofesjonalnych w środowisku lokalnym) 5. Funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym (istota i typologia organizacji i stowarzyszeń społecznych; funkcja opiekuńczo-wychowawcza i integracyjna organizacji i stowarzyszeń społecznych). Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa. Wolontariat 6. Pedagogiki czasu wolnego: założenia, treści i praktyczne znaczenie 7. Istota i treść wybranych pojęć pedagogiki społecznej (edukacja, wychowanie, kształcenie, opieka, placówka opieki, aktywizacja, działanie społeczne, naznaczanie społeczne, patologia społeczna, pomocniczość, profilaktyka społeczna, przemoc, rola społeczna, samopomoc, socjalizacja, środowisko, terapia pedagogiczna, wolontariat, wpływ społeczny, wsparcie społeczne, wyuczona bezradność, zasoby wychowania).
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,93.html


Temat: co z poprawkami ?
Taki skrot mam tylko NOWE WYCHOWANIE Jako nurt społeczny rozwinęło się głównie w USA i Europie. Zdolność tego ruchu polegała na globalizacji. Wyróżniało 3 podstawowe składniki: 1. na poziomie przedmiotowym – żywiołowa krytyka oderwanej od życia tradycji 2. na poziomie metodologicznym – rozwój psychologii i metody eksperymentalnej jako jej głównego narzędzia 3. na poziomie pojęciowym – próba przedefiniowania wszystkich podstawowych pojęć pedagogicznych Na rozwój nowego wychowania złożyły się 3 nurty: 1. socjologizm 2. naturalizm 3. kulturalizm Kolebka nowego wychowania: Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Rosja, Anglia, USA Nowe wychowania to ruch krytyczny, swobodny, ekspresyjny i zbiorowy. Charakteryzowało się radykalizmem pedagogicznym. Przeciwstawiło się pozytywizmowi. podstawowy cel ruchu: dokonanie reformy edukacji w każdym środowisku społecznym Nowoczesne metody: • psychograficzna – wielostronny opis właściwości psychicznych i warunków zewnętrznych decydujących ... Współpraca szkoły z rodziną. 4. Selekcja uczniów według kryteriów psychologicznych, wykazujących uzdolnienia i zamiłowania. 5. Konieczność poznania cech indywidualnych dziecka i jego predyspozycji społecznych.
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,228.html


Temat: teoretyczne podstawyw wiedzy o AK- dr Sojka
Wygrzebane w necie POLSKA Animacja społeczno-kulturalna : wg. Kopczyńskiej to dziedzina aktywności i usług budujących ustrój komunikowania społecznego i ekspresji. Jest dziedziną życia społecznego; główny jej cel sprowadza się do zmiany postaw jednostek i stosunków interpersonalnych poprzez bezpośrednie oddziaływanie. Oddziaływanie to dokonuje się w toku różnych czynności, wspomaga je pedagogika, odwołując się do metod aktywnych.Jej funkcje to :adaptacyjna i integracyjna, edukacyjna i rozwój kulturalny, rekreacyjna, regulacja życia społecznego, innowacyjna i krytyczna. Animator kultury to nie tylko zawód, ale także powołanie do tego, aby być z ludźmi, pobudzać ich twórczą aktywność, kreować sytuacje ważne społecznie, wywoływać zdarzenia artystyczne. Animacja implikuje trzy ściśle połączone ze sobą procesy: 1) proces odkrywania- chodzi tu o stworzenie takich warunków, aby grupa i każda jednostka ujawniła swoje problemy, wątpliwości, pragnienia;...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,230.html


Temat: Co z felietonami J G
wycieczkach, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych itp. Nie zgodzę się z Tobą,że większość nauczycieli odbębnia swoje obowiązki. Mam dzieci w wieku szkolnym i jeśli chodzi o nauczycieli to jest tak jak ... lub ktoś komu sie nie chce. Owszem zdarzają sie takie przypadki, jak i wszędzie. Ale nie generalizowałabym i nie oceniała tak krytycznie całego środowiska - to kolejny przykład stereotypu? Zresztą większość...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=929


Temat: pytania z ogólnej
wszystkich nurtów teoretycznych i ideologicznych, które były dziedzictwem IIRP 3.przyswojenia i twórczej kontynuacji dorobku pedagogiki i psychologii radzieckiej 4. zaprojektowania i wdrożenia takich form organizacyjnych i treści które służyłyby realizacji celów ... do zawody i awansu były zasadniczymi czynnikami przeprowadzania ofensywy ideologicznej. / Do najważniejszych decyzji można zaliczyć w tym czasie: 1. powołanie w 48 roku w Komitecie Centralnym PZPR Wydziału Nauk Społecznych ... Stworzenie ogromnej liczby instytutów resortowych. / Dokonania te sprawiły, że zmieniła się także struktura pedagogiki. Środowiska naukowe przetrwały w postaci wysp oporu do 1989 r., kiedy to nastąpił następny kryzys –...
Źródło: pso2008.fora.pl/a/a,106.html


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
... szkolnictwie wyższym (na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych) * przeszkolenie z zakresu funkcjonowania UE, realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zamówień publicznych, * komunikatywna znajomość innego języka obcego UE, * znajomość zasad...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Rola państwa
na zasadach wzajemniej wspołpracy i altruizmu itp ale są pewne elementy z którymi nie zgadzam się w pełni np. z założeniem dotyczacym zmniejszenia równości społecznych czy wspólnej własności. Pozatym wszystko też ... mam. aaa nuaczyciel przedmiotowiec... A kto broni sie tym ludziom ubezpieczyć? Ja twierdzę, ze przymus ubezpieczeń społęcznych jest karygodny. Słuzba zdrowia winna być prywatna, zaś firmy ubezpieczeniowe sa od pomocy w...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=44190


Temat: Czy zarodek ludzki jest człowiekiem?
światowej sławy psychologa prof.S.Wygotskiego. Ogólnym celem tych badań było stwierdzenie ewentualnej korelacji pomiędzy środowiskiem rodzinnym i społecznym a rozwojem rozdzielonych bliźniaków jednojajowych.Bliźniacy byli rozdzieleni ,jesli chodzi o miejsowość(środowisko społeczne),środowisko szkolne oraz ... mnie poruszyło w Twoim poprzednim post-cie było dla mnie jasne: krytycznie prace noblisty (a przywołany Francuz ,to noblista z biologii) oceniać, może tylko zawodowiec czyli badacz tej samej specjalności.Może nim jesteś.Natomiast...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=97390


Temat: ściąga
i poziomu funkcjonowania 3.większość ludzi ma taką czy inną „niepełnospr” 4.niepełnospr jest częścią życia 5.funkcjonowanie może ulec zmianie na poziomie organizmu, jedn i społecznym, a także znaleźć rozwiązanie na każdym z tych problemów. zdrowie – pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedmoagań. W ujęciu system (holistycznym – wielowymiarowym) org człowieka ujmuje się jako żywy syst stanowiący ... umożliwienia rozwoju fiz i psych, kompensowanie różnego rodzaju braków i uszkodzeń, akcje korygowania, uspr i dynam, rewalidację psych jedn oraz jej uspoł. 1. Wczesna interwencj: Etap szoku/krytyczny/żałoby: -przeka info o dziecku...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,345.html


Temat: Alterglobalistyczna Grupa Samoksztalceniowa - zaproszenie
Stowarzyszenie "Społecze?stwo Aktywne" zaprasza na cykl spotka? w ramach ALTERGLOBALISTYCZNEJ GRUPY SAMOKSZTA?CENIOWEJ Semestr 1: "Zrozumieć system, przemyśleć alternatywy - wprowadzenie do polityczno-społecznej perspektywy alterglobalizmu" Spotkania odbywać się będą w siedzibie wrocławskiej ... i aktywistki Stowarzyszenia "Społecze?stwo Aktywne" - absolwenci i/lub doktoranci wydziałów nauk społecznych i pedagogicznych uczelni wrocławskich. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę 25 października o godz. 19:00 Temat: Geneza i samowiedza ruchu alterglobalistycznego - wprowadzenie Szczegółowe zagadnienia: historia ruchów antysystemowych w nowoczesnym systemie-świecie; "stara" i "nowa" lewica; rewolty 1968 roku; nowe ruchy społeczne; polityka tożsamości i jej ograniczenia; anty-"TINA" i bunty ... zmiany społecznej Szczegółowe zagadnienia: pedagogiczna myśl krytyczna i emancypacyjna; przemoc symboliczna; ukryty program jako przejawy tworzenia społecze?stwa ludzi jednowymiarowych; alterglobalizm nadzieją na zmianę edukacyjną; koncepcje szkół wolnościowych Literatura: a.. P. Freire, ... J. Kuro?, Działanie, Wrocław 2002, s. 139-165 e.. T. Szkudlarek, "Topografie społecze?stwa wiedzy", [w:] M. Mendel (red.) Pedagogika miejsca, Wrocław 2006, s. 191-209 (Kserokopie artykułów dostępne u organizatorów) W STYCZNIU I...
Źródło: wrock.pl/forum/viewtopic.php?t=328